2012ko azaroan argitaratutako lan honetan Euskal Estatuak Europan duen bideragarritasuna aztertzen da.

Nazioarteko komunitate akademikoak nazio bat osatu eta ezaugarritzeko beharrezkotzat jotzen dituen funtsezko elementuak aztertuz: arrazoi historiko eta politikoak, arrazoi identitario eta kulturalak, arrazoi sozioekonomikoak eta lurralde antolakuntza.

Parte Hartuz Ikerketa taldea (UPV/EHU) eta Ipar Hegoa Fundazioak elkarlanean 2014tik 2016ra osatutako lana. Euskal Herriko biztanleek balizko Euskal Estatu baten aurrean zer jarrera izango luketen biltzen duen azterketa kuantitatibo eta kualitatiboa.