a

[Bir]pentsatzen

Eraldaketa sozialerako sindikalgintza berria

Neoliberalismoaren azken hamarkadetako bilakaerak orain arteko paradigma sozial eta ekonomikoen erabateko aldaketa eragin du. Sistema produktiboaren egiturak zein logikak aldatu dira, kapitala eta lanaren arteko harremana eraldaketa prozesu etengabean dago eta honekin lotuta, sistema produktiboaren mundualizazioak lan harremanen ikusmolde klasikoa errotik aldatu du. Faktore hauen guztien eraginez -besteak beste- eta gertatzen ari diren aldaketa guztiak denbora errealean ulertzeko konplexutasunak, beharrezkoa egiten du orain arteko sindikalgintzaren zereginen inguruan hausnartzea.

 

Euskal Herrian sindikalgintzak prozesu sozial zein politiko askotan esangura handiko ekarpena eginagatik egoera eta momentu ezberdinetara egokitzeko gaitasuna izan du. Gaur egun dugun sindikatu eredua ongizate estatuaren garapenarekin eta lan munduaren egoera zehatz bati erantzuteko sortutakoa da. Edozein kasutan estatu egituran ematen ari diren egiturazko aldaketen eta dominazio modu berri eta sofistikatuen (prekarizazioaren orokortzea, langileen fragmentazioa, negoziaketa kolektiboaren desaktibazioa…) aurrean, sindikalgintzak egitura klasikoa mantentzen jarraitzen du. Hori dela eta, sindikalgintzak orohar, eta Euskal Herrian zehazki, dituen erronka berrien inguruko eztabaida sakona abiatzea beharrezkoa dela iruditzen zaigu.

 

 

Jardunaldi hauetan mahaigaineratu nahi dugun hausnarketa beraz argia da: Zeintzuk dira egiturazko aldaketa hauen aurrean sindikalgintzaren funtzio berriak? Nola egin dezake sindikalgintza berriak elkarren arteko desafekzioan eta banatuta dauden langileak bildu eta ordezkatzeko? Nola jarri ditzake elkarren arteko konexioan langile asalariatuak, langile prekarioak, langabeak, autonomoak, nekazal eremuetakoak, etxez-etxeko langileak, espektatibarik gabeko gazteak, langile etorkinak eta beste hainbeste errealitate? Nola egin dezake sindikalgintzak subjektu berri, anitz eta aldakor honen beharrak ordezkatzeko?

 

Ez dugu uste eztabaida arina denik. Langileen ordezkaritzaren inguruan pentsatzeak orain arteko fabrikako gizonezko langile zuriaren iruditegia iraultzea eskatzen du. Era berean, estrategia berrietan pentsatzea suposatzen du, alegia, elkarren artean itxurazko konexiorik ez duten egoera sozial eta laboralen artean uste baino harreman handiagoa dagoela ulertzea, besteak beste. Hala nola, neoliberalismoa eta egungo austeritate politikak irauli eta kontrako baloreen araberako sistema berri bat eraikitzeko estrategia bateratuetan pentsatzea eskatzen du.

 

 

 

Hori dela eta, Euskal Herrian egun sindikalgintzak duen funtzio soziopolitikoaren ulermenean urrats berriak eman behar direlakoan gaude.

Zentzu horretan, ez dago sektore, errealitate, aktore sozial eta problematika ezberdinak interkonektatzen dituen ekintza sindikal baino ekimen politikoagorik. Hortaz, zubiak eraiki behar dira sektoreen artean: zure sektoreak eta nireak eta haienak dituen loturak aztertu behar ditugu. Finean, arazo partikularrek arazo kolektiboekin duten lotura aztertzeaz ari gara.

 

Guzti honen inguruan hausnartzeko martxoaren 5 eta 6an eta apirilaren 25ean Ibaetako Campusean antolatu ditugun jardunaldietara gonbidatzen zaitugu. Elkarrekin [Bir]pentsatuz. Hausnarketa partekatuz.

 

 [Re]pensando

Un nuevo sindicalismo para la transformación social

La evolución del neoliberalismo y del conjunto de sus políticas durante las últimas décadas, ha supuesto un cambio total de los paradigmas sociales y económicos hasta ahora entendidos. La propia estructuración y la lógica del sistema productivo ha cambiado radicalmente, la relación entre capital y trabajo también está en un proceso de cambio constante y así mismo, la mundialización de los procesos productivos ha alterado la concepción clásica del mundo laboral. La suma de estos -y otros- factores, así como la complejidad para entender en tiempo real la evolución de una situación tan cambiante, hace necesaria una profunda reflexión sobre la función del sindicalismo en este contexto.

En Euskal Herria el sindicalismo además de tener un papel fundamental en el desarrollo de muchos procesos políticos y sociales, ha sido un movimiento que se ha adaptado a las necesidades de cada momento. El modelo que conocemos hoy, hunde sus raíces en un sindicalismo construido al calor del estado de bienestar y una situación laboral concreta. Sin embargo, ante los cambios en la estructura de ese estado y el surgimiento de nuevas y sofisticadas formas de dominación (la precariedad como estructura vital, fragmentación de los y las trabajadoras, desmantelamiento de la negociación colectiva…) el sindicalismo sigue manteniendo su estructura clásica. Es por ello que creemos necesario plantear un debate a fondo sobre los nuevos retos que tiene el sindicalismo, en general, y en Euskal Herria en particular.

Así pues, pretendemos reflexionar en estas jornadas sobre las siguientes cuestiones: ¿Cuales son las nuevas funciones del sindicalismo ante todos estos cambios estructurales? ¿Cómo puede poner el sindicalismo en contacto realidades como las de los y las trabajadoras asalariadas, trabajadores precarios, desempleadas, autónomos, trabajadores rurales, trabajadoras del hogar, pensionistas, jóvenes, migrantes, etc.? ¿Cómo puede hacer el nuevo sindicalismo para agrupar y representar a ese nuevo sujeto amplificado, cambiante y fragmentado?

Creemos que no es un debate fácil. Las formas de representación de los y las trabajadoras de hoy en día requieren pensar más allá de la figura clásica del llamado trabajador de cuello azul. Requieren pensar en nuevas estrategias de actuación, nuevas conexiones entre realidades sociales y laborales que aunque aparentemente no están en conexión tienen en común mucho más de lo que pensamos. Además, requiere pensar sobre como subvertir el orden actual, el neoliberalismo y todas sus políticas austericidas y avanzar en la elaboración de un nuevo modelo social y económico diametralmente opuesto al que nos someten.

Es por ello que creemos necesario habilitar un espacio de reflexión sobre todos estos cambios y la posible articulación de todas estas nuevas subjetividades de clase. Según la visión más clásica, el sujeto de clase ha sido entendido como un ente homogéneo además de un cuerpo único. Pero pensamos que hay que profundizar mucho más en esa visión y entender que el nuevo sujeto de cambio es un sujeto nuevo, plural y que no niega las identidades de base de los sujetos que lo conforman.

Es por ello que pensamos que hay que seguir ahondando en la función socio política del sindicalismo en Euskal Herria. No existe accionar más político que interconectar sectores, realidades, actores sociales y problemáticas diferentes. Entender que tu sector, el mió y el de ellas tienen puntos en común aunque las realidades de cada situación sean diferentes. Se trata pues, de interconectar problemáticas particulares con problemáticas colectivas.

Para reflexionar sobre ello, te esperamos en las jornadas que hemos organizado los días 5 y 6 de marzo, así como el 25 de abril en el campus de Ibaeta. [Re]pensemos juntos. [Re]pensemos en común.